Konferencija je posebna po nekoliko značajki:

18 predavača i panelista sudjelovalo je u programu; +130 učesnika iz 30 gradova i općina iz BiH; Učesnici iz privatnog, vladinog, nevladinog sektora i visokoškolskih institucija; +90 objava u elektronskim i tiskanim medijima prenijelo je informaciju o konferenciji u BH medijima

O Konferenciji

Konferencija EU PROJEKTI 2018.

Apriori BH – Agencija za profesionalno usavršavanje, Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije i Vlada Hercegovačko-neretvanske županije  imaju za cilj Informirati i upoznati sve ključne aktere o novoj strategiji EU za Balkan i promjene koje donosi za institucije i organizacije prijavitelje projekata na EU programe.

Tko?

Tko?

Apriori BH – Agencija za profesionalno usavršavanje, Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije i Vlada Hercegovačko-neretvanske županije

Gdje i kada?

Gdje i kada?

Konferencija će se održati u petak 14.09.2018. u INTERA Tehnološkom parku, na adresi Bišće polje b.b. Mostar

Zašto?

Zašto?

Cilj Konferencije EU projekti je staviti u fokus mogućnosti koje pružaju EU programi za razvoj zemljama potencijalnim članicama, te podići broj i kvalitetu prijavljenih projekata na višu razinu

Ključno uvodno izlaganje

Ivana Maletić

Zastupnica Republike Hrvatske u EU parlamentu, ekonomska stručnjakinja s višegodišnjim iskustvom u području javnih financija, proračuna i europskih fondova. U političkom radu, često se bavi pitanjem povlačenja sredstava iz Europskih fondova u Hrvatsku i općenito pitanjima javnih financija. Autorica je više stručnih članaka i koautorica više stručnih knjiga iz područja javnih financija.

Pročitajte VIŠE informacija

Panel 1

TEMA: Korištenje EU fondova u kontekstu nove Strategije EU za Zapadni Balkan
Kancelariji nacionalnog koordinatora za IPA program u Crnoj Gori
Šefica Sektora za koordinaciju pomoći Evropske unije u Direkciji za Europske integracije BiH
Voditelj Odjela za praćenje i izvješćivanje o fondovima EU u Ministarstvu evropskih integracija Vlade Republike Srbije
Ravnatelj ureda za Europske integracije Vlade Županije Zapadnohercegovačke
Predstavili smo EU4Business EU program

U cilju jačanja kapaciteta BiH za ekonomski rast i zapošljavanje, projekt Europske unije EU4Business podržava razvoj konkurentnosti i inovativnosti u izvozno orijentisanim sektorima, turizmu, poljoprivredi i ruralnom razvoju i poduzetništvu.
Direktni korisnici su firme, farmeri i preduzetnici, a projekat će im omogućiti financijsku i tehničku pomoć kako bi efikasnije iskoristili svoje potencijale i postigli bolju konkurentnost na domaćem i stranim tržištima.

saznajte više +

Predstavili smo HORIZON2020 EU program

HORIZON2020 je program Europske unije čiji je cilj doprinos izgradnji društva i ekonomije bazirane na znanju i inovativnosti u EU. Program nudi oko 80 milijardi €ura bespovratnih sredstava organizacijama iz svih sektora (akademskom sektoru, državnim organizacijama, privredi, srednjim i malim kompanijama, udruženjima, nevladinim organizacijama).

saznajte više +

USPJEŠNI EU PROJEKTI IZ REGIJE

Razvojne agencije predstavile su uspješne EU PROJEKTE
Voditeljica Odjela za provedbu EU projekata u ZADRA NOVA Regionalnoj razvojnoj agenciji Zadarske županije
Stručnjak za povijest i arheologiju na EU projektu "Connecting Separated" i arheolog u JP Parkovi d.o.o. Ljubuški
Voditeljica projekata u REDAH Razvojnoj agenciji za Hercegovinu

USPJEŠNI EU PROJEKTI IZ REGIJE

Razvojne agencije predstavile su uspješne EU PROJEKTE
Direktor Vojvodina ICT Klastera
Dekan na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru
Voditelj projekata u Udruženju za razvoj NERDA (Razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH)

Panel 2

Kako povećati broj i kvalitetu prijavljenih projekata na EU programima
Voditeljica projekata u PREDA PD Agenciji za lokalni ekonomski razvoj Grada Prijedora
Savjetnica za gospodarstvo i financije i IPA II Koordinatorica u Vladi Hercegbosanske županije
Direktorica Razvojne agencije Žepče
Direktorica REDAH Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu
Voditeljica panel diskusije
Konferencija

PROGRAM

POGLEDAJTE PROGRAM KONFERENCIJE

ZAKLJUČCI S KONFERENCIJE

Ključno uvodno izlaganje održala je Ivana Maletić, zastupnica Republike Hrvatske u EU parlamentu na temu: Mogućnosti korištenja EU fondova za financiranje projekata u BiH

Uslijedila je PRVA PANEL DISKUSIJA s donosiocima odluka iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije na temu: KORIŠTENJE EU FONDOVA U KONTEKSTU NOVE STRATEGIJE EU ZA ZAPADNI BALKAN?

Nakon pauze za ručak polaznici su poslušati detalje o EU4BUSINESS i HORIZON2020 programima Europske unije.

Uslijedilo je predstavljanje uspješnih projekata iz IPA i drugih programa Europske unije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.

Nakon pauze i networkinga nastavili smo s DRUGOM PANEL DISKUSIJOM na kojoj su voditeljice lokalnih i regionalnih razvojnih agencija iznijele svoja iskustva, izazove i probleme iz oblasti pripreme i provedbe EU projekata na području Bosne i Hercegovine.

Konferencija

ZAŠTO UZETI UČEŠĆE?

EU je najveći donator na Zapadnom Balkanu. 

Za financijski period 2021. – 2027. pretpristupni IPA program bit će uvećan za gotovo četvrtinu. Za tekući period koji se završava 2020. godine IPA program ima na raspolaganju 11,7 milijardi eura. Prema novom planu IPA program na raspolaganju bi trebao imati oko 15 milijardi eura.

Osim IPA programa brojni su drugi programi trenutno otvoreni za BiH:

 • EU4BUSINESS
 • HORIZON2020
 • COSME program za razvoj malih i srednjih kompanija
 • EIDHR 
 • Europa za građane
 • Kreativna Europa

Konferencija će dati odgovore na pitanja:

• Što je ključno uspješnim projektima provedenim u BiH i zemljama u regiji?
• Na koji način povećati broj i kvalitetu projekata koji se prijavljuju na pozive?
• Što lokalne zajednice mogu učiniti s ciljem osiguranja uvjeta za provedbu EU projekata?
• Dobit ćemo uvid u kontekst i smjernice o strateškim pitanjima o EU fondovima na području regije.

Ulaznice
Ulaznice po cijeni od 200,00 KM možete osigurati do srijede 12.09.2018. Javite nam se na vrijeme. Broj polaznika na konferenciji je ograničen!

Cijena ulaznica za učesnike iz zemalja u regiji je 100 €ura.

Rana prijava

Vrijedi za prijave od 1. do 31.08.2018.
KM150
 • Pristup svim predavanjima i panelima
 • Materijali za polaznike
 • Ručak
 • 2 pauze za osvježenje
 • Prezentacije s konferencije u pdf-u
 • Potvrde o učešću
KUPI ULAZNICU

PRIJAVA

Za prijave od 1. do 11.09.2018.
KM200
 • Pristup svim predavanjima i panelima
 • Materijali za polaznike
 • Ručak
 • 2 pauze za osvježenje
 • Prezentacije s konferencije u pdf-u
 • Potvrde o učešću
KUPI ULAZNICU
Suorganizatori konferencije

Josipa Terzić – Rezić

Vlasnica Apriori BH – Agencije za profesionalno usavršavanje. Od 2007. godine organizira poslovne obuke, seminare i radionice s ciljem nadogradnje znanja i razvoja zaposlenih. Naš poslovni model zasniva se na prijenosu praktičnih znanja i iskustava, što ćemo osigurati i polaznicima konferencija koje organiziramo. Doveli smo najbolje praktičare s terena iz oblasti koju pokrivaju, a informacije koje podijele s vama primjenjive su odmah po povratku na radno mjesto.

Ivan Jurilj

Ravnatelj je ureda za Europske integracije Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Stručnjak je za procese lokalnog i regionalnog gospodarskog razvoja i europske integracije, fondove i programe Europske unije. Posljednjih 12 godina vodio je REDAH – jedu od najuspješniju regionalnih razvojnih agenciju u BiH. Sudjelovao je u izradi i provedbi niza razvojnih projekata, studija i strategija od značaja za lokalni i regionalni gospodarski razvoj Hercegovine.

Zdenko Ćosić

predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke, novinar i publicist. Radio za više tiskanih i elektronskih novina u BiH, a na prvim demokratskim izborima izabran za zastupnika u Vijeće općina Skupštine R BiH. Biran je za zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke i radio je u Tajništvu HDZ u Zagrebu i Mostaru.

Dr. sc. Nevenko Herceg

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije/kantona čovjek je bogate biografije u javnosti poznat po brojnim aktivnostima u javnom životu i obnašanju više dužnosti u izvršnim, zakonodavnim i političkim tijelima vlasti. Aktivan je član znanstvenih, kulturnih, obrazovnih, športskih udruga i organizacija. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, nagrada i odličja. 
Intervju s Nevenkom Hercegom povodom Konferencije EU projekti pročitajte na LINKU

Event d.o.o.

Ul. Biskupa Buconjića 19. D, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 36 343 440
Mobile: +387 63 408 597
E-mail: obuke@apriori.ba
Web: www.apriori.ba
FB: Apriori BiH

ID: 4227911500000
PDV: 227911500000
Žiro račun: 3381302247406878
Banka: UniCredit Bank d.d.
Devizni žiro račun IBAN broj računa: BA393381304847407294
SWIFT: UNCRBA 22

Newsletter

Unesite Vašu email adresu i na taj način napravite prijavu na naš NewsLetter.