Day

September 4, 2018
ZADARSKA RAZVOJNA AGENCIJA POVUKLA PREKO 3 MIL EURA IZ EU FONDOVA U sklopu Konferencije EU projekti koja će se održati 14.9.2018. u Mostaru u organizaciji Apriori BH, Ureda vlade ŽZH za europske integracije  i Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Renata Marušić iz zadarske agencije za razvoj ZADRA NOVA, predstaviti će uspješnicu pod nazivom Coworking Zadar – suradnjom do...
Read More