Day

November 7, 2018
Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, ujedno i član AIE, o realiziranim EU projektima, turističkim potencijalima Županije i budućnosti BiH u procesu EU integracija. Osvrnuo se i na održanu konferenciju EU Projekti koju je podržao pokroviteljstvom. HNŽ sve je prisutnija u procesu EU integracija u BiH. Na koje sve načine ste se uključili u ove iznimno...
Read More