Expertiza i reputacija ključni za uspjeh u privlačenju EU projekata

Milan Šolaja je direktor ICT klastera iz Vojvodine i jedan je od najglasnijih lobista u Srbiji za informacijsko – komunikacijski sektor s ciljem da IKT industriju stavi u središte pažnje javnosti. Na Konferenciji EU projekti 14.09.2018. u Mostaru predstavit će uspješan projekt KATANA za koji su povukli novce iz EU programa HORIZON, a namijenjen je razvoju rastućih industrija koje su ključni faktor prihvaćanja naprednih tehnologija u agro-sektoru.

„Vrijednost projekata u kojima je ICT Klaster Vojvodina do sada učestvovao je oko 14 miliona eura, od čega smo za našu organizaciju povukli oko 1.1 miliona eura.

Prvih godina nakon osnivanja ICT klastera polako smo stjecali iskustvo i učestvovali na manjim projektima, a najveći dio sredstava je stigao kroz projekte iz prethodnih nekoliko godina, kada smo stekli i ekspertizu i reputaciju kod međunarodnih partnera“, kazao je Milan Šolaja. U narednim godinama nas očekuje povećanje kako veličine tako i raznovrsnosti dostupnih EU fondova i na to gledamo kao na odličnu priliku da nastavimo uzlaznu putanju u radu na EU projektima, dodao je Šolaja.

Najveći izazov s kojim se susreću u procesu pripreme i provedbe EU projekata je nedovoljan broj kvalifikovanih stručnjaka za oblast EU fondova koje bi uključili u projektne aktivnost i tako povećali broj i vrijednost projekata u kojima učestvuju.

„Kao što u IT-ju nema dovoljno stručnjaka, tako ih nema ni u oblasti EU fondova. Rezultat takve situacije je da je apsorpcija dostupnih sredstava u Srbiji ispod nivoa od 15% i nadamo se da ćemo to uspjeti da promijenimo“, kazao je Šolaja.

ICT Klaster Vojvodina kroz EU projekte je postigao rezultate u različitim oblastima, od povećanja svijesti o značaju i potencijalu novih tehnologija, preko obezbjeđenja sistematizovanih informacija koje donosiocima odluka pomažu u kreiranju kvalitetnijih strateških dokumenata, pa do prekograničnog povezivanja stručnjaka i kompanija sa inostranim partnerima. „Posebno smo ponosni na osiguranje pristupa novim izvorima finansiranja za startape i ljude sa inovativnim poslovnim idejama i modelima, istakao je Šolaja. Ovo posljednje se odnosi upravo na najnovije naše projekte – FRACTALS, a zatim i KATANA, u kojima su naši konzorciji bili postavljeni kao posrednici u plasmanu sredstava iz EU fondova ka startap zajednicama širom Evrope, kroz inovativne modele finansiranja, nepovratnim sredstvima. Rezultati ovih projekata su više nego odlični. Ohrabreni takvim rezultatima, već pripremamo nekoliko prijedloga projekata za narednu godinu.

Konferencija EU projekti »Korištenje EU fondova u kontekstu nove strategije EU za Zapadni Balkan« na kojoj će Milan Šolaja predstaviti uspješan EU proejkt KATANA održat će se u petak 14.09.2018. u Mostaru u organizaciji Apriori BH – Agencije za profesionalno usavršavanje, Ureda Vlade ŽZH za europske integracije i Vlade Hercegovačko – neretvanske županije.

Dodatne informacije o Konferenciji Apriori EU projekti i načinima prijave pročitajte na web stranici www.euprojekti.apriori.ba

 

Intervju pripremila:
Stanislava Borovac, blogerica Hodopisi & Slikopisi