Nevenko Herceg

Od 2013. obnaša dužnost predsjednika Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Od 1998. predaje na Sveučilištu u Mostaru, na kojem je stalno uposlen i član je Upravnog vijeća. Predavač je na Sveučilištu i Veleučilištu VERN u Zagrebu. Na Sveučilištu u Mostaru aktivno je sudjelovao u implementiranju Bolonjskog procesa, od dodiplomskog do poslijediplomskog doktorskog studija, a jedan je od inicijatora pokretanja novog Studija turizma i okoliša.

Objavio više od sto znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, a urednik je većeg broja zbornika, monografija, priručnika i časopisa. U autorstvu i koautorstvu objavio je šest knjiga, od kojih je posljednja Okoliš i održivi razvoj izišla u dva izdanja Zagreb i Mostar (2013.).

Organizator je i sudionik brojnih međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih konferencija, konvencija, simpozija, skupova i studija, te pokretač i realizator brojnih projekata.

Stručno usavršavanje prošao u SAD, Danskoj i Velikoj Britaniji. Aktivan je član znanstvenih, kulturnih, obrazovnih, športskih udruga i organizacija. Bio je član Olimpijskog odbora BiH, a aktualni je do-predsjednik Rukometnog saveza BiH.

Član je Hrvatskog društva za znanost i umjetnost BiH i stručni suradnik Hrvatske akademije za znanost i umjetnost BiH. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, nagrada i odličja od kojih izdvajamo «Zlatnu povelju humanizma desetljeća u znak trajne zahvalnosti i poštovanja za humanistički rad», koju mu je 1994. dodijelila Internacionalna liga humanista.