Bojan Vujović

Bojan Vujović

Kancelariji nacionalnog koordinatora za IPA program u Crnoj Gori

Životopis

Bojan Vujović od 2012. godine radi u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, a danas je savjetnik u Kancelariji nacionalnog koordinatora za IPA program u Crnoj Gori. U svakodnevnom radi angažiran je na aktivnostima koordinacije programa pomoći EU, praćenju i provođenju projekata i programa EU i sudjeluje u pripremi programa i nacrta akcionih dokumenata u okviru predpristupne podrške EU.

Završio je Ekonomski fakultet na Univerzitetu u Crnoj Gori i trenutno je na magistarskim studijima.

Kontakt

Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore
Email: kabinet@mep.gov.me
www.mep.gov.me