Sanja Karanović

Životopis

Sanja Karanović

Voditeljica projekata u PREDA PD Agenciji za ekonomski razvoj Grada Prijedora

Voditeljica je projekata u PREDA PD Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora gdje radi u oblasti društvenog razvoja na planiranju, kreiranju i implementaciji projekata iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, kulture, sporta i socijalne zaštite.

Posjeduje iskustvo na aktivnostima i projektima vezanim uz unaprjeđenja kvaliteta obrazovanja povećanjem efektivnosti i efikasnosti obrazovnog sistema uspostavljanjem modaliteta kojima se nastoji efikasno odgovoriti na potrebe lokalne ekonomije i zahtjeva tržišta rada.

Sudjelovala je u pripremi i provedbi brojnih projekata financiranih od strane domaćih i međunarodnih donatora i Europske unije. Projekti i inicijative na kojima radi usko su vezani uz područje razvoja tržišnih usluga i razvoj turizma.

Na konferenciji Apriori EU Projekti podijelit će s učesnicima 2 panela iskustva u pripremi i provedbi EU projekata u jednoj od najaktivnijih Agencija za lokalni ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA PD
Aleja kozarskog odreda b.b. Prijedor
Tel: 052 241 600
Fax: 052 241 601
Email: office@preda.rs.ba
www.predaprijedor.com