Zara Halilović

Zara Halilović

Šefica Sektora za koordinaciju pomoći Evropske unije u Direkciji za Europske integracije BiH

Životopis

ZARA HALILOVIĆ je šefica Sektora za koordinaciju pomoći Evropske unije u Direkciji za Europske integracije BiH i na toj poziciji je pomoćnica direktora od 2007. godine. U direkciji radi od 2004. godine na poslovima koordinacije fondova EU za Bosnu i Hercegovinu, a prethodno je radila u Ministarstvu za evropske integracije.

Tijekom 2006. godine učestvovala u radu  pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine u pregovorima sa EU u oblasti finansijskih pitanja i korištenja  pomoći EU. U okviru procesa pripreme odgovora Bosne i Hercegovine na Upitnik Evropske komisije ispred Direkcije za evropske integracije organizuje i priprema prijedloge odgovora vezano za fondove EU. Također, član je više zajedničkih tijela za provedbu teritorijalnih  programa EU.

Objavila je više stručnih radova na temu evropskih integracija i korištenja fondova EU.

Magistrirala je 2005. godine Evropske studije na Univerzitetu u Sarajevu i Univerzitetu u Bolonji, na temu: “Do strukturnih fondova EU putem decentralizovanog upravljanja pomoći: Bosna i Hercegovina na tom putu”.

Kontakt

Direkcija za Europske integracije BiH
Đoke Mazalića br. 5. Sarajevo
Tel: 033 255 044
Email: press@dei.gov.ba
www.dei.gov.ba