Program HORIZON2020

Predstavljamo program
HORIZON2020

Što je EU program HORIZON 2020

Horizon 2020 program je Europske unije za istraživanje i inovacije u razdoblju od 2014. do 2020. a objedinjuje inovacijske aspekte programa konkurentnosti i inovacije CIP i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju EIT.

Struktura EU programa HORIZON 2020 temelji se na tri glavna prioriteta:

 1. Izvrsna znanost – jačanje istraživanja u znanosti; usmjerenje na istraživanja koja teže nastanku inovacija; podrška inovativnostima i istraživačima; razvoj istraživačkih infrastruktura, uključujući i e-infrastrukture.
 2. Industrijsko vodstvo – vodstvo u razvojnim tehnologijama (LEIT) s ciljem jačanja istraživačkih i inovacijskih projekata s fokusom na ključne razvojne tehnologije (KET) informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), nanotehnologije, biotehnologije, napredni materijali, napredna proizvodnja i prerada i svemir.
 3. Društveni izazovi – zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života; sigurnost hrane, održiva poljoprivreda, istraživanje mora, unutarnjih voda i bioekonomija; sigurna, čista i efikasna energija; pametni, zeleni i integrirani promet; klimatska aktivnost, okoliš, efikasnost resursa i sirovine; uključiva, inovativna i promišljena društva te sigurna društva.

Kome je namijenjen HORIZON 2020?

EU program HORIZON 2020 karakterizira širi pristup, osobito za manje i srednje firme kroz integrirani pristup koji pokriva cijeli inovacijski ciklus (od faze idejnog koncepta i izvodljivosti preko istraživanja, razvoja i testiranja, do komercijalizacije i izlaska na tržište). Program je namijenjen svim organizacijama iz državnog sektora i privrede. Fizičke osobe mogu sudjelovati u aktivnostima vezanima za finansiranje istraživača kao što su Maria Sklodowska Curie akcije i stipendije Europskog istraživačkog vijeća vezane uz matičnu instituciju.

Osnovna misao vodilja programa je nuđenje rješenja, investiranja u buduće poslove i razvoj, unapređenje zaštite okoliša i sigurnosti, te jačanje istraživanja, inovacija i tehnologija. Glavna karakteristika EU programa HORIZON 2020 su pojednostavljena pravila za sudjelovanje kroz: jedinstveni skup pravila, definiran model financiranja, jednostavni evaluacijski kriteriji, novi oblici financiranja namijenjeni inovacijama, olakšano međunarodno sudjelovanje, manje i preciznije ciljane kontrole i revizije te poboljšana pravila zaštite intelektualnog vlasništva.

Ciljevi EU programa HORIZON 2020

U strategiji programa HORIZON 2020 identificirano je 12 područja na koja će se usmjeravati sredstva i istraživačke aktivnosti za potporu ključnim ciljevima programa:

 1. Personalizirana zdravstvena skrb
 2. Održiva sigurnost hrane
 3. Plavi rast – realizacija potencijala oceana
 4. Pametni gradovi i zajednice
 5. Konkurentna energija s niskom emisijom co2
 6. Energetska efikasnost
 7. Mobilnost za rast
 8. Otpad: izvor za recikliranje i ponovnu upotrebu
 9. Jačanje vrijednosti vodenih resursa za Europu
 10. Prevladavanje krize: nove ideje, strategije i upravljačke strukture za Europu
 11. Otpornost za katastrofe: sigurna društva, uključujući prilagođavanje klimatskim promjenama
 12. Digitalna sigurnost
Program nudi oko 80 milijardi eura bespovratnih sredstava organizacijama iz svih sektora (akademskom sektoru, državnim organizacijama, privredi, srednjim i malim kompanijama, udruženjima, nevladinim organizacijama).
Program će predstaviti
Danijel Šogorović

Dr. sc. Danijel Šogorović je docent na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilištu u Mostaru, a od 2010. Ministarstvo civilnih poslova imenovalo ga je za državnu kontakt točku za BiH (NCP BiH) za programe Europske Unije za istraživanje i razvitak za područje nanotehnologija, novih materijala i novih proizvodnih postupaka (NMP), područje transporta (Transport) i područje svemirskih istraživanja (Space).

Kao NCP za HORIZON2020 upoznat je sa svim detaljima ovog EU programa koje će podijeliti s učesnicima Konferencije EU projekti, kao i aktualne i pozive za proejkte koji slijede u narednom periodu.