RAZVOJNA AGENCIJA NERDA PROVELA PROJEKTE VRIJEDNOSTI 4 MILIONA EURA

U sklopu Konferencije EU projekti koja će se održati 14.9.2018. u Mostaru u organizaciji Apriori BH, Ureda vlade ŽZH za europske integracije i Vlade Hercegovačko – neretvanske županije Slaviša Stajković iz Udruženja NERDA – Razvojne Agencije za Sjeveroistočnu BiH predstavit će projekt BEST4SMES koji su proveli udruženje NERDA u partnerstvu s gradom Tuzla, te općinama Kalesija i Srebrenik i BIT Centar Tuzla.

 

U 14 godina postojanja NERDA je realizirala projekata u vrijednosti preko 4 mil eura

Voditelj ste projekata u Udruženju za razvoj NERDA od 2005. Koja je ukupna vrijednost provedenih projekata iz EU Programa?

– Udruženje za razvoj NERDA je u proteklih 14 godina implementirala veći broj projekata finansiranih kako od strane EU tako i od strane drugih donatora. NERDA je u proteklom periodu ostvarila saradnju sa svim relevantnim organizacijama koje djeluju u našoj zemlji. Kada su u pitanju EU sredstva, do sada je kroz različite projekte “povučeno” 4 miliona eura – kazao je Stajković koji je učestvovao u projektima poput CREDO, CREDO Hercegovina, CREDO Krajina, “Klasteri znanja, inovacije i dizajn u drvnom sektoru SEE – ID: WOOD”, „Jačanje poslovnog okruženja za više malih i srednjih preduzeća u Tuzli i okolnim općinama – BESt4SMEs“.

NERDA-u čine uigrani timovi spremni na sve izazove

Prije priključivanja NERDA-i djelovali ste i kao stručni savjetnik na USAID projektima. Koji su najveći izazovi s kojima ste se susreli kroz godine rada?

– NERDA-u čine iskusni profesionalci koji su dugo godina na okupu a većina je i prije dolaska stjecala iskustva radeći na različitim projektima, finansiranim od strane inostranih donatora. Smatramo se u potpunosti spremnima da odgovorimo na sve izazove koji se pred nama postavljaju uključujući i proces pristupanja evropskim integracijama odnosno izazovima i šansama koje taj proces, nadamo se, donosi – kaže Slaviša, dok im je strateški fokus na projektima u industrijskom sektoru poput prehrambenog, drvoprerađivačkog, metaloprerađivačkog, te sektorima plastike i alata.

BEST4SMES – najznačajniji rezultati projekta i pozitivan efekt NEDRA-e

Koji bi od provedenih projekata izdvojili kao najuspješniji?

– Najvećim postignućem smatram pozitivnu percepciju NERDA-e i delegacije Evropske komisije u BiH, budući da sve lokalne zajednice, organizacije i pojedinci pozitivno reaguju na naše pozive za učešće u projektima odnosno na rezultate koji iz tih projekata proističu – spremno zaključuje predstavnik NERDA-e koji će u petak 14.9.2018. predstaviti projekt BEST4SMES na Konferenciji EU Projekti.

BEST4SMES je uspješan EU projekt „Jačanje poslovnog okruženja za više malih i srednjih preduzeća u Tuzli i okolnim općinama – BESt4SMEs“ koje je provela NERDA, zajedno s gradom Tuzlom, općinama Kalesija i Srebrenik i BIT Centrom Tuzla. Projekt je realiziran kroz program IPA 2011 „Podrška lokalnom ekonomskom razvoju u BiH“.

Konferencija EU projekti »Korištenje EU fondova u kontekstu nove strategije EU za Zapadni Balkan« na kojoj će Slaviša Stajković predstaviti uspješne projekte NERDA-e održat će se u petak 14. 09.

 

Intervju pripremila:
Stanislava Borovac, blogerica Hodopisi & Slikopisi